Kinh nghiệm xây nhà vào mùa mưa

Có nên xây nhà vào mùa mưa không? Đây là câu hỏi của nhiều chủ đầu tư đang có ý định xây nhà. Rất nhiều người có quan niệm cho rằng chọn thời điểm xây nhà thì đã có các thầy phong thuỷ lo. Tuy nhiên, đó là một quan điểm sai lầm, chọn thời điểm thích hợp để làm nhà là do chính bạn quyết định. Bởi nó phụ thuộc vào việc bạn đã chuẩn bị đầy đủ điều kiện về kinh tế, thủ tục xây nhà,..Ngoài ra, yếu tố thời tiết cũng là một nhân tố quan trọng ảnh hưởng đến thời điểm bắt đầu quá trình xây nhà. Read more